Εικονογραφημένο Λεξικό Α\', Β\', Γ\' ΔημοτικούΕικονογραφημένο Λεξικό Α\', Β\', Γ\' Δημοτικού